? Sodelovanje sponzorjev in donatorjev

ŠPORTNO DRUŠTVO
INVALID LJUBLJANA
Malenškova 1
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0206 0001 5493 169

? Sofinancerji

       


 

 

  • Naslovna
  • Predstavitev

PREDSTAVITEV DRUŠTVA                     

Športno društvo invalid Ljubljana so leta 1949 ustanovili  vojaški vojni  invalidi, ki so bili  po II. svetovni vojni nosilci invalidskega športa   v Sloveniji. V kasnejših letih se je dejavnost društva razširila tudi na  druge invalide različnih kategorij in stopnje prizadetosti. Društvo za te  invalidi organizirašportno vadbo, ki je prilagojeno hendikepu posameznika. 
Skrbimo, da se medšportno vadbo družijo različni invalidi, tako gluhi,  amputiranci, na vozičku, …Športna  rekreacij za invalide pomeni spodbuda k nadaljevanju aktivnega  življenja. Ne izboljšuje samo  fizičnih sposobnosti, temveč tudi  dviga razpoloženje in odpira nove razsežnosti življenja. Povečuje  zadovoljstvo posameznikov v vsakdanjem življenju, s tem pa   ohranja naše psiho-somatsko in zdravstveno stanje, kar posledično pomeni  zmanjšanje potreb po podpornih službah državne in lokalne ravni. S takimi  športnimi aktivnostmi želimo invalidi pokazati, da smo ob primerni družbeni podpori sposobni aktivno sooblikovati podobo družbe, ki naj bo prijazno do vseh.  
V letu 2011 je društvo nosilec konzorcija športa invalidov, ki ga sestavljajo izvajalci letnega programa invalidskega športa v MOL, ki so se za  potrebe izvedbe vrhunskih, kakovostnih in rekreativnih programov namenjene invalidom in osebam s posebnimi potrebami v MOL, povezali z namenom učinkovitega  izvajanja programa in poslovodenja.  Hvaležni smo MOL-u za finančno podporo. Tako smo na razpisu za  šport uspeli s športnimi programi za otroke s posebnimi potrebami, ki so  integrirani v osnovne in srednješole.   Prvič v zgodovini društva imamo tudi dodeljena sredstva za strokovno  sodelavko – trenerja, ki bo skrbela za strokovno izvajanje športnih  programov. V okviru invalidskih športnih programov že 21 let izvajamo  »Invalidsko ligo mesta Ljubljane«. V njej v sodelujejo invalidska društva, ki  delujejo na območju mesta Ljubljane.

Ligo organiziramo z namenom, da:
-  vzpodbujamo redno športno vadbo med invalidi  različnih vrst in stopenj prizadetosti, sam sistem redne vadbe pa nadgraditi in  popestriti s sistemom invalidom primernih tekmovanj na mestnem nivoju,
- izbor  športov opravimo tako, da je praviloma za vsako skupino invalidov v programu  lige vsaj ena športna panoga,
- terminski plan izvajanja lige izdelamo tako, da  se vsaj enkrat tedensko izvaja nek organiziran športni dogodek za  invalide

Liga je sicer tekmovalnega značaja, ki poteka skozi daljše  časovno obdobje: spomladanski del poteka od  marca do  srede junija,  jesenski del od septembra do decembra. Bolj kot tekmovalni dosežek je pomemben  njen rekreativni, družabni in animatorski namen.

Kontakt

ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA
Malenškova 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 733 446
Davčna št.: 69225133
Email: marko@sdiljubljana.si